https://mobirise.com/

Algemene informatie

Verzekerde zorg


De Geestelijke Gezondheidszorg is in 4 lagen onderverdeeld: Zelfhulp, de Huisarts ondersteund door de POH-GGZ, de Generalistische Basis GGZ en de Gespecialiseerde GGZ. In onze praktijk kunt u terecht voor zowel Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ.

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige problematiek. De Basis GGZ kent 4 zorgproducten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag wordt u als cliënt binnen een van deze vier zorgproducten behandeld. Dit zorgproduct wordt na afsluiten of uiterlijk na 365 dagen gedeclareerd.

Naast deze 4 producten is er een prestatie “onvolledig behandeltraject”. Deze is van toepassing wanneer geen verzekerde DSM*-stoornis vastgesteld kan worden, wanneer binnen een behandelinzet van 120 minuten geconcludeerd moet worden dat u behandeld dient te worden in de Gespecialiseerde GGZ, of wanneer u de behandeling vroegtijdig (binnen 120 minuten) afbreekt.

De prestatie OVP consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort.
Zijn de problemen ernstig en/of complex van aard dan kunnen wij meestal een behandeling in de Gespecialiseerde GGZ aanbieden. Deze zorg wordt als DBC (Diagnose Behandel Combinatie) geregistreerd. Het gehele zorgtraject wordt aan het eind van de behandeling of na 365 dagen gedeclareerd.

Verwijzing voor verzekerde zorg

Om gebruik te kunnen maken van verzekerde zorg is een verwijzing noodzakelijk. Een verwijzing kan afgegeven worden door uw huisarts. Indien genoemd in uw polisvoorwaarden kan ook een andere arts (bijvoorbeeld bedrijfsarts, medisch specialist of jeugdarts) een verwijzing afgeven. De originele verwijzing, op briefpapier van de verwijzer of voorzien van een praktijkstempel, dient bij aanvang van de zorg aanwezig te zijn.


Op de verwijsbrief dienen minimaal de volgende gegevens te staan:

• datum verwijzing

• gegevens van de verwijzer: naam, functie, adresgegevens, AGB-code, en handtekening

• gegevens cliënt: naam, adresgegevens, geboortedatum, BSN en/of inschrijfnummer

• reden verwijzing: vermoeden van een DSM*-benoemde stoornis

• er wordt verwezen naar: Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ


Verder hanteren wij de volgende regels:

• een verwijzing mag bij aanvang van de zorg niet ouder zijn dan 6 maanden.

• voor elke zorgvraag heeft u een nieuwe verwijzing nodig.

*De DSM is een classificatiesysteem voor psychische stoornissen. Bijvoorbeeld angst of depressie.