mobirise.com

Algemene informatie

Stemmingsstoornis

Depressie

Iedereen voelt zich wel eens somber. Je hoort mensen vaak zeggen dat ze ‘een dipje’ hebben, zich ‘depressief’ voelen of ‘down’. Deze gevoelens kunnen opkomen nadat er bijvoorbeeld een fikse ruzie is geweest, nadat een dierbaar iemand is overleden of bij het verliezen van een baan. Meestal trekt zo’n somberheid binnen beperkte tijd vanzelf weer weg. 


Bij sommige mensen is het echter méér dan je alleen somber voelen. Bij deze mensen is er sprake van een langdurig gevoel van ernstige somberheid en neerslachtigheid. Ze verliezen hun interesse in dingen die ze eerder plezierig vonden en hebben eigenlijk nergens meer zin in. Ze voelen zich gedurende het grootste gedeelte van de dag somber, moe en futloos. Ook al hebben ze nog zoveel mensen om zich heen, ze kunnen zich ontzettend eenzaam voelen. Wanneer je weken en soms maandenlang last hebt van zo’n zwaarmoedige stemming, kan er sprake zijn van een depressie. Een depressie is een van de meest voorkomende psychische stoornissen. 


Over hoe een depressie precies ontstaat, zijn de meningen verschillend. De oorzaak ligt vaak in een combinatie van genen en omgeving. Kwetsbaarheid voor depressie kan genetisch bepaald zijn. Dat wil niet zeggen dat zich definitief een depressie zal ontwikkelen, maar in combinatie met nare gebeurtenissen of problemen is de kans groter op het ontwikkelen van een depressie dan mensen die deze kwetsbaarheid niet hebben. 


Behandeling

Er zijn veel verschillende behandelingen voor een depressie mogelijk. De meest effectieve behandeling is cognitieve gedragstherapie. In het geval van een ernstige depressie kan dit gecombineerd worden met medicatie. Eén van de eerste dingen die tijdens een behandeling wordt gedaan, is het langzaamaan oppakken van dagelijkse activiteiten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van cognitieve therapie. 


Een depressie valt onder de stemmingsstoornissen en is daar de meest voorkomende vorm van. Andere typen depressie worden hieronder kort beschreven:


Depressie; eenmalige episode

Wanneer er sprake is van slechts één episode van depressie, is er sprake van een depressie; eenmalige episode. 


Recidiverende depressie

Wanneer een depressieve episode zich meer dan eenmaal voordoet, is er sprake van een recidiverende depressie. Binnen de psychologie komt de recidiverende depressie vaker voor dan de eenmalige episode. Wanneer eenmaal een depressieve episode heeft plaatsgevonden, is de kans op een volgende depressie groter. Behandeling en preventie zijn hierbij erg belangrijk.


Winterdepressie

Bij een winterdepressie voelen mensen zich alleen depressief gedurende de wintermaanden. De oorzaak hiervan ligt in de biologische klok. In de winter zijn de dagen korter, waardoor er sprake is van minder zonlicht. Mensen die last hebben van een winterdepressie zijn hier erg gevoelig voor. Het lichaam maakt minder chemische stoffen aan, die vrijkomen bij het ontvangen van zonlicht door het netvlies. Uiteindelijk krijg je het gevoel dat je lichaam zich letterlijk en figuurlijk ‘terug wil trekken’, net zoals dat bij dieren het geval is gedurende de winterslaap. 


Postpartum depressies

Een postpartum depressie is een vorm van depressie bij vrouwen die net bevallen zijn. Een andere uitdrukking hiervoor is postnatale depressie, wat een enigszins onjuiste uitdrukking is. Een postpartum depressie kan ook ontstaan na een miskraam, abortus of zelfs adoptie. De symptomen die hierbij kunnen komen kijken zijn verdriet, huilbuien, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen en vermoeidheid.  


Dysthymie

Wanneer er gedurende minstens twee jaar sprake is van een sombere stemming gedurende het grootste gedeelte de dag, met daarbij een aantal andere symptomen van depressie, kan er sprake zijn van een dysthyme stoornis, oftewel dysthymie. Gedurende deze twee jaar is er geen periode van twee aaneengesloten maanden geweest waarbij er geen sprake was van enige depressieve symptomen. 


Bipolaire Stoornis

Met een bipolaire stoornis wordt bedoeld dat de depressieve episodes afgewisseld worden met hypomanische episodes. Dat zijn periodes waarin de persoon zich extreem energiek voelt en het gevoel heeft dat hij de hele wereld aankan. Voor de persoon zelf is het vaak een genot, om na een periode van somberheid weer vrolijk te kunnen zijn. Maar het brengt veel problemen met zich mee, mede voor de omgeving van de persoon. Er is sprake van impulsiviteit, zoals het kopen van dingen die men zich niet kan veroorloven of het nemen van grote risicovolle beslissingen. Er zijn mensen die opeens hun hele huis in felle kleuren verven of hun huis verkopen en in het buitenland een huis kopen. Mensen kunnen opeens besluiten ontslag te nemen en voor zichzelf te beginnen, zonder enig verstand te hebben van hetgeen ze willen gaan doen. Ze zijn voor geen rede vatbaar en dat maakt het voor de omgeving erg moeilijk om in te kunnen grijpen. Algemene informatie