Mobirise Website Builder

Algemene informatie

Problematiek binnen het systeem

Het systeem kan zijn de maatschappij, het gezin, de omgeving, school, werk etc. In deze systemen hebben we contact met anderen. Met sommige mensen is er oppervlakkig contact met anderen meer intensief of zelfs een intieme relatie. Met sommige personen hebben we een goede band met anderen een verstoorde relatie mogelijk door de wijze van interactie, communicatie of doordat deze persoon bepaalde herinneringen naar boven brengen waar een negatieve lading aan vast zit.


Het gezin van herkomst is een belangrijk sociaal systeem met ouders, broers en zussen waar we een belangrijke band mee hebben of deze nu positief of negatief is er bestaat altijd een band met een ander gezinslid. Ook het eigen gezin, je partner en collega's op het werk spelen een belangrijke rol in ons leven. Binnen het sociale systeem beïnvloeden mensen elkaar door gedragingen, gevoelens, gedachten, verwachtingen en wensen. Tijdens deze interacties kunnen er problemen ontstaan. Problemen worden bij systeemtherapie altijd bezien vanuit de achtergrond van het systeem en de wisselwerking met anderen. Er wordt ook bekeken wie uit jouw omgeving zou kunnen bijdragen aan het oplossen van het probleem.Algemene informatie