Web Page Generator

Algemene informatie

Werkgerelateerde problematiek

Er kunnen problemen zijn die erg afhankelijk zijn van, of te maken hebben met het werk wat iemand doet. Het kan zijn dat iemand werk doet wat niet geschikt voor hem/haar is of dat iemand zich in het werk niet prettig voelt. Werken doen we een groot gedeelte van de dag en het is belangrijk dat we iets van arbeidsplezier in het werk beleven. Soms zijn er veel spanningen op het werk. Ook kunnen de spanningen zo groot zijn dat een burn-out het gevolg is.


Werkgerelateerde problematiek valt onder 'onverzekerde zorg'. Wanneer uw werkgever bij wil dragen aan de therapie hebben wij hier schriftelijke toestemming voor nodig.


Algemene informatie